सावधिक तथा आजीवन जीवन बीमा योजना

सावधिक तथा आजीवन जीवन बीमा योजना


सावधिक जीवन वीमा योजना जुनसुकै वर्गले पनि गर्न सकिने जीवन वीमा योजना हो । आफ्नो तथा आफ्ना परिवारको आर्थिक सुरक्षा, सुनिश्चित भविष्य तथा सबल जीवन यापन गर्न सहज गराउने उद्देश्यका साथ यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले "सावधिक जीवन बीमा" योजना प्रस्तुत गरेको छ ।


बीमालेखका विशेषताहरुः 

बीमाङ्क रकमः न्यूनतम – रु. ५०,०००/—
  अधिकतम – आयस्रोतको आधारमा ।
प्रबेश उमेरः न्यूनतम – ११ वर्ष
  अधिकतम – ६५ वर्ष
बीमा शुल्क भुक्तानी अवधिको अधिकतम उमेर : ७० वर्ष
बीमा शुल्क भुक्तानी अवधि: न्यूनतम – ५ वर्ष
  अधिकतम – ५९ वर्ष
बीमाशुल्क भुक्तानी तरिका: बार्षिक, अर्धबार्षिक, त्रैमासिक र मासिक
उमेर गणना गर्ने तरिका: नजिकको जन्मदिन (Age Nearer Birthday)
बीमाङ्क रकममा छुट: रु. २,००,०००/- देखि २,९९,९९९ /- सम्म प्रति हजार रु. रु.१/-
  रु. ३,००,०००/- देखि प्रति हजार रु. २ /-बीमाशुल्क भुक्तानी तरिकामा छुट/थप

बार्षिक बीमाशुल्क:  २% छुट

अर्धबार्षिक बीमाशुल्क: १% छुट

त्रैमासिक बीमाशुल्क: छुट छैन

मासिक बीमाशुल्क: ५% थपबीमा सुविधा:

क) जीवित रहेमा: बीमा अवधि समाप्ती भएमा बीमाङ्क रकम र नियमानुसारको आर्जित बोनस रकम भुक्तानी गरिनेछ।
ख) मृत्यु भएमा: बीमाङ्क रकम र बीमा समाप्त हुने मिति अगावै बीमितको मृत्यु भएमा नियमानुसारको आर्जित बोनस रकम भुक्तानी गरिनेछ।

 

अन्य सुविधा:  

समर्पण मूल्य/चुक्ता मूल्य/कर्जा

बीमालेख अन्तर्गतको शर्त तथा सुविधाको अधिनमा रहि गर्न सकिनेछ।

आयकर छुटको ब्यवस्था:

आयकर ऐन, २०५८ को ब्यवस्था बमोजिम आयकर छुट हुनेछ।

स्वास्थ्य परिक्षण: बीमाङ्क र उमेरको आधारमा नियमानुसार स्वास्थ्य परिक्षण गर्नु पर्नेछ।

मुनाफामा सरिक हुने/नहुने: मुनाफामा सरिक हुने|

 

पूरक करार सुविधा:

(क) दोहोरो दुर्घटना लाभ (Accidental Death Benefit): प्रति हजार रु १।०० का दरले।

(ख) दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा वा अंगभंग/अशक्तता भएमा दिईने थप सुविधा - ADB,TPD(PWB/MIB) प्रति हजार रु २ का दरले।